اصول نگهداری باطری خودرو

باطری همان چیزی است که به خودرو کمک می کند تا راه اندازی شود و به کار خود ادامه دهد. انرژی الکتریکی لازم برای کار خودرو در باطری ذخیره می شود. اکثر باطری ها ۵ تا ۷ سال به خوبی کار می کنند. داشتن یک برنامه منظم برای چک کردن آب اسید باطری و تمیز کردن آن به شما کمک می کند که باطری شما همیشه به درستی کار کند. مراحل کنترل باطری خودرو؛ سطح آب باطری سطح آب باطری…

ادامه مطلب