باطری ؛ کاربرد ؛ انواع

باطری چیست؟ باطری (به انگلیسیBattery) یا پیل الکتریکی منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با انجام واکنش‌های شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود، این انرژی در قطب‌های باطری قابل دریافت است. انرژی قابل دریافت در قطب‌های باطری به ازای واحد بار الکتریکی را نیروی محرکه الکتریکی باطری می‌گویند و آن را با یکای ولت اندازه‌گیری می‌کنند. قطب مثبت باطری را آند و قطب منفی آن را کاتد می‌نامند. باطری می تواند انرژی موردنیاز را…

ادامه مطلب