آزمایشی

مدل باطری SADAF MF55030 ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188175248 میلی متر ارتفاع کل 188 میلی متر وزن کل به کیلو گرم 10kg استاندارد محصول 555555555 ویژگی محصول سایر ویژگی ها

باتری مدل ارس

اطلاعات محصول مدل باطری SADAF MF55030 ولتاژ 12 ولت ظرفیت 50 آمپرساعت آمپر استارت سرد 306 آمپر ابعاد 188175248 میلی متر ارتفاع کل 188 میلی متر وزن کل به کیلو گرم 10kg استاندارد محصول 555555555 ویژگی محصول سایر ویژگی ها