بررسی اعتبار گارانتی

مدت زمان تضمين کيفيت محصول (گارانتی):

کليه محصولات شرکت برنا باطری، دورنا باطری ارس و آرمه گیتی آسیا دارای مدت گارانتی مشخص شده براساس سایز باطری بوده و این تاریخ به یکی از روش‌های ذیل قابل استعلام می باشد:

1- ملاک تشخیص و عمل برای محصولات برنا باطری، صرفاً از طریق استعلام از سایت شرکت برنا باطری و استفاده از منوی بررسی اعتبار گارانتی (دراین مرحله امکان پرینت کارت گارانتی نیز وجود دارد) امکانپذیر خواهد بود. همچنین این امکان برای شما در منوی سبزرنگ پایین باعنوان؛ “بررسی اعتبار گارانتی محصولات برنا باطری” به وجود آمده است. این امکان در صورت عدم دسترسی به اینترنت، از طریق ارسال شماره بارکد باتری به سامانه 10003837 از طریق ارسال پیامک و دریافت تاریخ پایان گارانتی مقدور می باشد.

2- ملاک تشخیص و عمل برای محصولات دورنا باطری ارس و نیز محصولات آرمه گیتی آسیا تاریخ مندرج بر روی کارت گارانتی بدون مخدوشی می باشد. همچنین برخی محصولات دورنا باطری ارس که دارای کارت گارانتی الکترونیک می باشند از طریق استعلام از سایت این شرکت و همچنین ز طریق منوی آبی رنگ پایین با عنوان؛ “بررسی اعتبار گارانتی محصولات دورنا باطری” به وجود آمده است.

چنانچه نقص مشاهده شده در باطری ناشی از نواقص و ايرادات فرايندي در حين ساخت باشد، مراكز خدمات پس از فروش شركت مکلف به تعويض باطری معيوب و تحويل باطری جايگزين می باشند.

خاطرنشان می شود؛ ملاک محاسبه زمان گارانتی، تاریخ انقضای گارانتی بوده که با یکی از دو روشی که در بند بالا توضیح داده شد قابل استعلام می باشد. در صورت سررسید شدن تاریخ موردنظر، باطری خارج از شرایط گارانتی خواهد بود.